در حال مرور: اقامت

سازمان مهاجرت دولتی اوکراین (نام مخفف به اوکراینی : د.ام.اس) یک آژانس دولتی در کشور اوکراین است که سیاست‌گذاری در زمینه‌های مهاجرت (اعم از قانونی و…

افراد خارجی حق خرید ملک در اوکراین را دارند. همچنین هیچ تفاوتی بین خرید ملک تجاری یا مسکونی برای آنها وجود ندارد. اما خرید زمین فقط…