در حال مرور: مهاجرت

سازمان مهاجرت دولتی اوکراین (نام مخفف به اوکراینی : د.ام.اس) یک آژانس دولتی در کشور اوکراین است که سیاست‌گذاری در زمینه‌های مهاجرت (اعم از قانونی و…