در حال مرور: زبان

دانشگاه ملی تاراس (تاراسا) شفچنکو شهر کی یف یک مجموعه بزرگ و قدرتمند آموزشی است که در پایتخت اوکراین قرار گرفته است. این دانشگاه دارای دانشکده…