در حال مرور: اوکراینی

بُرش یا بورش یک غذای سنتی آبکی یا مایع شکل است که زادگاه اصلی آن اوکراین است. شاید برای ما ایرانی ها یک سوپ تلقی شود…