نویسنده: داریوش

کی یف (نه کیف!) جایی است که ریتم تاریخ با حال و هوای شهری مدرن روبرو می شود. پایتخت اوکراین شهری مدرن است که صدها استارت‌آپ…

افراد خارجی حق خرید ملک در اوکراین را دارند. همچنین هیچ تفاوتی بین خرید ملک تجاری یا مسکونی برای آنها وجود ندارد. اما خرید زمین فقط…