دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم

دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم

لیست دانشگاههای (اوکراین) مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اوکراین ۲۰۱۷ - ۱۳۹۶

گروه ب (خوب)

دانشگاه ملی کارازین خارکف

دانشگاه ملی رادیو الکترونیک خارکف

دانشگاه معماری خارکف (خیسی)

دانشگاه ملی معماری کی یف (کیسی)

آکادمی ملی علوم اوکراین

دانشگاه ملی هوافضای خارکف (Kharkiv Aviation Institute)

دانشگاه ملی هوافضای کی یف (نائو)

دانشگاه ملی پلی تکنیک خارکف

دانشگاه ملی پلی تکنیک کی یف

National University of Life Science & Environmental Studies (National Agricultural University)

دانشگاه ملی تاراسا شفچنکو

گروه ج (متوسط)

Kharkiv State Automobile and Highway Technical University

Kharkiv State Municipal Academy

دانشگاه زبانشناسی کی یف

دانشگاه دیزاین کی یف

National Metallurgical Academy of Ukraine در مقطع كارشناسي کليه رشته‌ها، در مقاطع كارشناسي ارشد ودكترا صرفاً رشته‌هاي فني و مهندسي

آکادمی ملی موسیقی چایکفسکی

National University of Shipbuilding ‘Admiral Makarov’ (NUS)

Odessa National Maritime Academy

Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture صرفاً در رشته‌هاي عمران، ساختمان، معماري و رشته‌هاي مرتبط با آنها

Sumy State University در مقاطع كارشناسي وكارشناسي ارشد كليه رشته‌ها و در مقطع دكترا صرفاً رشته‌هاي مكانيك، الكترونيك، فيزيك، اقتصاد و مديريت

Zhytomyr State ‘Ivan Franko’ University صرفاً در رشته‌هاي علوم انساني، علوم پايه و تربيت دبيري

Mycola Lysenko Lviv National Music Academy

Uman National University of Horticulture صرفا رشتههای کشاورزی -باغبانی،زراعت،اقتصادکشاورزی ومدیریت مزرعه-ومنابع طبیعی

اشتراک در :
فیسبوک تلگرام واتساپ
آخرین بروزرسانی :
April 7th, 2018


IRAN.IN.UA