ایرانیان اوکراین

ایرانیان اوکراین - تبلیغات

تصویر ۵۰۰ گریونا

500 UAH 500 UAH

واحد پول اوکراین، گریونا(گریونی) میباشد. هر ۲۷۰ گریونی در ژانویه سال ۲۰۱۷ معادل ۱۰ دلار آمریکا بوده.

نرخ گریونی را در سایت ایرانیان اوکراین ببینید
تصویر گریونی - پول اوکراین
تصویر گریونی - پول اوکراین
تصویر گریونی - پول اوکراین
تصویر گریونی - پول اوکراین
تصویر گریونی - پول اوکراین
تصویر گریونی - پول اوکراین
تصویر گریونی - پول اوکراین
تصویر گریونی - پول اوکراین
امروز : جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

دلار تهران دلار کی یف

دسترسی فوری


تعرفه خدمات کنسولی سفارت ایران
برنامه ی پروازها اطلاعات پرواز
مراکز درمانی کی یف بهداشت و درمان
فرمهای سفارت نمونه فرمها
ADS