ایرانیان اوکراین

ایرانیان اوکراین - تبلیغات

تاکسی سرویسهای اوکراین

تلفن تاکسی های کی یف

# تاکسی سرویس تلفن موبایل
۱ مرس تاکسی ۲۳۷\۷۵۷۵,
۲۶۶۹۸۵۶
ندارد
۲ تاکسی بلوز ۵۲۹۳۰۰۰,
۵۳۱۹۵۹۵
ندارد
۳ آفتوتکس ۵۰۲۳۹۳۹,
۲۰۰۰۳۳۰
ندارد
۴ بیسیم ۳۰۹ ۳۰۹
امروز : جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

دلار تهران دلار کی یف

دسترسی فوری


تعرفه خدمات کنسولی سفارت ایران
برنامه ی پروازها اطلاعات پرواز
مراکز درمانی کی یف بهداشت و درمان
فرمهای سفارت نمونه فرمها
ADS