تاکسی سرویس

تلفن تاکسی های کی یف

# تاکسی سرویس تلفن موبایل
۱ مرس تاکسی ۲۳۷\۷۵۷۵,
۲۶۶۹۸۵۶
ندارد
۲ تاکسی بلوز ۵۲۹۳۰۰۰,
۵۳۱۹۵۹۵
ندارد
۳ آفتوتکس ۵۰۲۳۹۳۹,
۲۰۰۰۳۳۰
ندارد
۴ بیسیم ۳۰۹ ۳۰۹
اشتراک در :
فیسبوک تلگرام واتساپ
آخرین بروزرسانی :
November 15th, 2018


IRAN.IN.UA