صرافی های ایرانی در اوکراین

صرافی آتلاز تجارت

دفتر ایران : تهران-خیابان قائم مقام فراهانی-کوچه دهم-پلاک ٢٢

تلفن ایران :۰۲۱۸۸۵۱۶۹۵۴ و ۰۹۳۵۷۷۴۵۸۵۷

دفتر اوکراین : کی یف- کروگلو اونیورسیتتسکایا ۱۴ (جنب سفارت ج.ا.ایران)

تلفن اوکراین :۰۰۳۸۰۹۳۶۹۲۸۶۷۷ و ۰۰۳۸۰۴۴۲۵۳۲۸۲۰