لیست قیمت هتل آپارتمان ها

Lorem ipsum dolor sit amet, mauris suspendisse viverra eleifend tortor tellus suscipit, tortor aliquet at nulla mus, dignissim neque, nulla neque. Ultrices proin mi urna nibh ut, aenean sollicitudin etiam libero nisl, ultrices ridiculus in magna purus consequuntur, ipsum donec orci ad vitae pede, id odio.

شماره مشخصات واحد قیمت / شبی
1 یک خوابه دارای تمام وسایل رفاهی . کولر و بخاری و ماکروفر 25 دلار
2 دو خوابه دارای تمام وسایل رفاهی . کولر و بخاری و ماکروفر 45 دلار
3 یک خوابه دارای تمام وسایل رفاهی . کولر و بخاری و ماکروفر 55 دلار