مترجم روسی و اوکراینی

مترجم روسی و اوکراینی

مترجم روسی به فارسی و فارسی به روسی - ساعتی از ۱۰ دلار به بالا

مترجم اوکراینی به فارسی و فارسی به اوکراینی - ساعتی از ۱۵ دلار به بالا

مترجم روسی ،اوکراینی ، فارسی - از ساعتی ۲۰ دلار به بالا

مترجم روسی، اوکراینی، فارسی، انگلیسی از ساعتی ۲۵ دلار به بالا

مترجمین خانم از ۱۰ دلار بیشتر به مبالغ فوق اضافه میشود

در صورت نیاز به مترجمین خانم مبلغ ۱۰۰۰دلار بعنوان بیعانه + مدارک نیاز خواهد بود.

لطفا در صورت نیاز به مترجم حداقل ۳ روز زودتر به ما اطلاع دهید.

 

اشتراک در :
فیسبوک تلگرام واتساپ
آخرین بروزرسانی :
March 31st, 2017

هم اکنون

در
تهران:
و
کی یف:

ساعت نیز در
هر دلار 28 گریونی

تقویم نمایشگاهی

نوامبر 2018

6-8ELECTRO INSTALL
6-8EUROBUILDEXPO 2018
20-23INDUSTRIAL FORUM 2018


IRAN.IN.UA