ایرانیان اوکراین

ایرانیان اوکراین - تبلیغات

تلفن ها و آدرس های مهم در مواقع اضطراری

# نام آدرس تلفن سایت
1 سفارت ایران در اوکراین کی یف خیابان کروگلو اونیورسیتتسکایا ۰۰۳۸۰۴۴۲۵۳۸۵۴۳ - ۰۰۳۸۰۴۴۲۵۳۸۵۰۱ سایت
2 پلیس(SOS) - ۱۰۲ سایت
3 اورژانس - ۱۰۳ -
4 آتش نشانی - ۱۰۱ -
5 تاکسی بیسیم - ۳۰۹ -
6 مخابرات - ۱۰۹ -
7 تعمیرات گاز - - -
8 حوادث - ۱۱۲ -
9

فرودگاه باریسپول کی یف

- ۰۸۰۰۳۰۰۷۱۱ و یا ۷۱۱ ازموبایل -
10 - - - -
11 مترجم ( روسی / اوکراینی / فارسی / انگلیسی ) - - سایت

تلفنهای مورد نیاز در ایران

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۰۲۱۸۲۲۳۱۰۰۰
سازمان دانشجویی وزارت علوم ۰۲۱۸۸۸۲۸۰۵۱
فرودگاه امام خمینی تهران ۰۲۱۵۱۰۰۱
گمرک فرودگاه امام خمینی تهران ۰۲۱۵۱۰۰۷۹۷۴
دفتر فروش بلیط هواپیماییاوکراین در تهران ۰۲۱۸۸۷۴۸۵۳۳
وزارت امورخارجه ایران ۰۰۹۸۲۱۶۱۱۵۱
سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۴۹۰
سفارت اوکراین در ایران ۰۲۱۲۲۴۰۴۰۸۱
کلمات کلیدی:
اوکراین اضطراری ایران
امروز : دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

دلار تهران دلار کی یف

دسترسی فوری


تعرفه خدمات کنسولی سفارت ایران
برنامه ی پروازها اطلاعات پرواز
مراکز درمانی کی یف بهداشت و درمان
فرمهای سفارت نمونه فرمها
ADS