جاذبه های گردشگری اودسا

پله های پاتیومکینسکا

موضوع : تفریحی

ورودی : ندارد

زمان بازدید : تمام وقت

نمایش در نقشه گوگل
Bootstrap Image Preview

تئاتر و اپرای اودسا

موضوع : تاریخ اوکراین

ورودی : دارد

زمان بازدید : -

نمایش در نقشه گوگل
Bootstrap Image Preview

خیابان درباسوفسکایا

موضوع : تفریحی

ورودی : رایگان

زمان بازدید : تمام وقت

نمایش در نقشه گوگل
Bootstrap Image Preview

آرکادیا

موضوع : پلاژ تفریحی

ورودی : دارد

زمان بازدید : -

نمایش در نقشه گوگل
Bootstrap Image Preview

کاخ وارانسفسکی

موضوع : تاریخ اوکراین

ورودی : دارد

زمان بازدید : -

نمایش در نقشه گوگل
Bootstrap Image Preview

مجسمه دوک دی ریشلیه

موضوع : تاریخ اوکراین

بازدید رایگان

زمان بازدید : تمام وقت

نمایش در نقشه گوگل
Bootstrap Image Preview

پارک شفچنکو اودسا

موضوع : تفریحی

ورودی : رایگان

زمان بازدید : تمام وقت

نمایش در نقشه گوگل
Bootstrap Image Preview

پارک دلفینهای اودسا

موضوع : تفریحی

ورودی : دارد

زمان بازدید : -

نمایش در نقشه گوگل
Bootstrap Image Preview

مجسمه بنیانگذار اودسا

موضوع : تاریخ اودسا

ورودی : ندارد

زمان بازدید : تمام وقت

نمایش در نقشه گوگل
Bootstrap Image Preview

اشتراک در :
فیسبوک تلگرام واتساپ
آخرین بروزرسانی :
November 22nd, 2018


IRAN.IN.UA