مراکز خرید اودسا

مرکز شهرساعت کاری 10:00 تا 20:00

TSUM - مرکز خرید مرکزی


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

Noviy Privoz - نووی پریوز


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Riviera - ریویِرا


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Afina - آفینا


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Arkadia City - آرکادیا سیتی


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

KADORR CITYMALL - شهرخریدکادور


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Sady Pobedy - سادی پابدی


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Fontan - فونتان


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Europa - اروپا

اشتراک در :
فیسبوک تلگرام واتساپ
آخرین بروزرسانی :
November 22nd, 2018

هم اکنون

در
تهران:
و
کی یف:

ساعت نیز در
هر دلار 28 گریونی

تقویم نمایشگاهی

نوامبر 2018

6-8ELECTRO INSTALL
6-8EUROBUILDEXPO 2018
20-23INDUSTRIAL FORUM 2018


IRAN.IN.UA