ایرانیان اوکراین

ایرانیان اوکراین - تبلیغات

سوغاتی و مراکز خرید کیف


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Gulliver - گولیور


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Lavina Mall - لاوینا مال
مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

SkyMall - اسکای مال


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Karavan - کاروان


مرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Bolshevik - بلشویکمرکز شهرساعت کاری : ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

Aladdin - علاءالدینامروز : جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

دلار تهران دلار کی یف

دسترسی فوری


تعرفه خدمات کنسولی سفارت ایران
برنامه ی پروازها اطلاعات پرواز
مراکز درمانی کی یف بهداشت و درمان
فرمهای سفارت نمونه فرمها
ADS