ایرانیان اوکراین

ایرانیان اوکراین - تبلیغات

رستورانهای ایرانی کی یف اوکراین

رستوران کریمه (حلال) دارای ۲ شعبه

رستوران های زنجیره ای کریمه دارای گوشت حلال.انواع کباب،سوپ و سالاد،...

نوع غذا : شرقی اسلامی - اوکراینی
تلفن : -
آدرس شعبه یک : کیف - مترو میدان استقلال (میدان نزالژناستی) خیابان گرینچنکو شماره ۴
آدرس شعبه دو : کیف - مترو میدان استقلال (میدان نزالژناستی) خیابان شفچنکو شماره ۱
قیمت برای هر نفر تقریبا :‌ ۱۵۰ گریونی
ساعت کاری : ۱۲:۰۰ تا ۲۳:۰۰

رستوران مسافیر (حلال) دارای ۲ شعبه

رستوران شرقی مسافیر‌(مسافر) دارای گوشت حلال و سالاد،...

نوع غذا : شرقی اسلامی - تاتارستانی - اوکراینی
تلفن : ۰۹۹۵۶۸۷۷۷۶
آدرس شعبه ساگساهانسکایا : کیف - خیابان ساگساهانسکایا ۵۷آ
نزدیک راه آهن
آدرس شعبه دو : کیف - خیابان باگدانا خمیلنیتسکوهو ۳ب
شعبه مرکز شهر
دارای موسیقی زنده هرروز بجز۲شنبه ها
ساعت کاری : ۱۲:۰۰ تا ۲۳:۰۰

رستوران کاروان

نوع غذا : ازبکستانی - مراکشی - اوکراینی
تلفن : ۰۴۴۲۸۰۹۵۷۷
آدرس شعبه : کیف - کلووسکی اسپوسک
ساعت کاری : ۱۲:۰۰ تا ۲۳:۰۰

رستوران تیکه (ترکی)

نوع غذا : مدیترانه ای - ترکی - اوکراینی
تلفن : ۰۰۳۸۰۴۴۴۸۲۴۸۱۹
آدرس : کیف - ساگایاداچنوهو ۱۳
ساعت کاری : ۱۲:۰۰ تا ۲۳:۰۰

امروز : جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

دلار تهران دلار کی یف

دسترسی فوری


تعرفه خدمات کنسولی سفارت ایران
برنامه ی پروازها اطلاعات پرواز
مراکز درمانی کی یف بهداشت و درمان
فرمهای سفارت نمونه فرمها
ADS