ایرانیان اوکراین

ایرانیان اوکراین - تبلیغات

فرم های سفارت ایران در اوکراین


توجه ! این فرم ها فقط برای اطلاع مراجعین محترم میباشد و شما باید فرم مربوطه را در صورت نیاز از سفارت تحویل بگیرید.در صورت هرگونه تغییر در فرم ها به هر دلیل سایت ایرانیان اوکراین هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.


برگ وضعیت متقاضی صدور گذرنامه

مطلب از سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین

پرسشنامه مهر خروج مکرر متقاضیان خارج از کشور

مطلب از سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین

پرسشنامه دوم مهر خروج مکرر متقاضیان خارج از کشور

مطلب از سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین

پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور

مطلب از سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین

پرسشنامه درخواست تایید تاریخ خروج از ایران (نمونه ش۹)

مطلب از سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین

پرسشنامه صدور مهر خروج دانشجویی (نمونه۱۰)

مطلب از سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین

تعهدنامه دانشجویان مشمول متقاضی تسهیلات تردد به کشور

مطلب از سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین

درخواست صدور شناسنامه فرزند

مطلب از سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین

درخواست صدور شناسنامه همسر

مطلب از سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین

گواهی ثبت ازدواج

مطلب از سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین

فرم ویزای ایران

مطلب از سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین

امروز : دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

دلار تهران دلار کی یف

دسترسی فوری


تعرفه خدمات کنسولی سفارت ایران
برنامه ی پروازها اطلاعات پرواز
مراکز درمانی کی یف بهداشت و درمان
فرمهای سفارت نمونه فرمها
ADS