تماس باما

ایمیل : 

آدرس (هماهنگی قبلی نیاز است) : کی یف - خرشاتیک ۱۷

کانال تلگرام ایرانیان اوکراین: @iranianukraine

ارتباط با اپراتور تلگرام: @iranianinukraine

کانال پیام رسان سروش ایرانیان اوکراین: @iranianukraine

ارتباط با اپراتور پیام رسان سروش: @iranianinukraine

تلفن ایران (فقط در صورت هماهنگی از طریق تلگرام-سروش) : ۰۹۰۳۴۷۰۸۰۶۷

 

فرم ارسال تماس باما

از نو

 

آدرس دفتر و تلفن تماس

تهران:

اصفهان:

شیراز:

تبریز:

اهواز:

کی یف:

خارکف:

دونتسک: